elderly care

مراقبت از سالمندان

مراقبت از سالمندان ، مراقبت هاي تخصصی است که براي تأمین نیازهاي افراد سالمند در مراحل مختلف طراحی شده است. به همین ترتیب ، مراقبت از سالمندان اصطلاح نسبتاً گسترده اي است و همه موارد از پرستاري تا مراقبت هاي روزانه از بزرگسالان و مراقبت در منزل را شامل می شود. اگرچه پیري به خودي خود دلیلی براي در نظر گرفتن مراقبت از سالمندان نیست، اما معمولاً بیماري هاي مختلف و محدودیت هاي جسمی همراه با پیري است که بحث در مورد مراقبت از سالمندان را به دنبال دارد.

مراقبت از سالمندان یک مسئله عمومی و همه گیر نیست و شامل همه سالمندان نمی شود. در حقیقت ، برخی از افراد مسن براي زندگی مستقل در سالهاي آخر عمر خود هرگز به هیچ نوع مراقبتی نیاز ندارند. اما ، مراقبت از سالمندان معمولاً وقتی مسئله می شود که فرد سالمند با انجام فعالیتهاي روزمره زندگی دچار مشکل شود و نتواند فعالیت هاي روزمره خود را بصورت ایمن و درست انجام دهد. فعالیت هاي روزمره میتواند شامل پخت و پز ، نظافت کردن ، خرید ، لباس پوشیدن ، استحمام ، رانندگی ، مصرف دارو و غیره باشد.

کاهش سلامتی و عدم توانایی در انجام فعالیت هاي روزمره اغلب انگیزه اي براي پیدایش مراقبت از سالمندان است. به عنوان مثال ، روند پیري معمولاً با سرعت تدریجی بروز می کند ، ممکن است به این معنی باشد که فردي که زمانی یادش می آمد به موقع دارو مصرف کند اکنون فراموش می کند که آیا داروي خود را به موقع مصرف کرده یا اصلا آن را مصرف نموده است یا خیر . کاهش بینایی می تواند به این معنی باشد که سالمند شما به تدریج توانایی حرکت ایمن در خانه را از دست می دهد ، پوکی استخوان یا آرتروز پیشرفته می تواند باعث شود که وي نتواند خودش به تنهایی استحمام کند زیرا ممکن است با خطر زمین خوردن و شکستگی استخوان بخصوص در ناحیه لگن روبرو شود. نیاز به مراقبت از بزرگسالان زمانی بیشتر احساس می شود که بطور مثال شکستگی مفصل ران سالمند به تازگی بهبود یافته باشد یا اخیراً سکته کرده و به این دلیل از لحاظ شناختی و یا از نظر جسمی دچار عوارض شده باشد. اعضاي خانواده یا پزشک معمولاً اولین کسانی هستند که نیاز به مراقبت از سالمندان را تشخیص می دهند. نوع مراقبت از سالمندان بستگی به نوع شرایط سلامتی و شدت عدم توانایی وي براي انجام فعالیت هاي روزمره خواهد داشت. هم تیم پزشکی سالمند و هم نزدیکان وي باید مراقب هر تغییري که ممکن است بر توانایی انجام فعالیتهاي او بدون کمک تأثیر بگذارد باشند. تعدادي از علائم هشدار دهنده وجود دارد که ممکن است سالمند نشان داده باشد یا در آینده بروز دهد که ممکن است شما را مجبور به دریافت کمک از افراد دیگر نماید:

علائم هشدار دهنده براي نیاز به مراقبت

 1. مشکلات جسمی مانند مشکلات راه رفتن یا حفظ تعادل
 2. مشکلات مربوط به حسهاي پنج گانه (از بین رفتن یا کاهش حس شنوایی ، بینایی ، بویایی)
 3. بیماریهاي مزمن مانند دیابت ، بیماریهاي قلبی-عروقی، آرتروز و...
 4. محدودیت هاي موقت یا دائمی جسمی که ممکن است توانایی بزرگسالان در انجام فعالیت ها را از بین ببرد.
 5. مشکلات شناختی مانند گیجی، از دست دادن حافظه، مشکلات توجه، فراموش کردن مصرف دارو (سالمند فراموش می کند که آیا اصلا داروهایش را مصرف کرده یا خیر)، مشکلات زبان و تکلم و زوال عقل
 6. مشکلات عاطفی مانند افسردگی، کناره گیري اجتماعی، تنهایی، تغییر در شخصیت (تحریک پذیري ، عصبانیت ، بدخلقی و غیره) و از دست دادن علاقه به فعالیت ها

مشکلات جسمی - مشکلات مزمن سلامتی غالباً با افزایش سن بروز می کند و سالمندان دیگر قادر به انجام بسیاري از فعالیت هاي قبلی شان نیستند. بدن آنها ممکن است شکننده تر ، سفت و سخت شود و مقاومت کمتري نسبت به قبل داشته باشد. بیماري هاي مزمن حتی ممکن است باعث اختلالات ثانویه یا ایجاد بیماري هاي جدید شوند.

برخی از نقایص جسمی مربوط به بعضی بیماریها ممکن است به راحتی قابل تشخیص باشد اما برخی دیگر ممکن است که اینگونه نباشند. به عنوان مثال ، ممکن است افراد مسن مبتلا به دیابت از نظر جسمی دچار اختلال نباشند ، اما ممکن است باعث کاهش یا از دست دادن بینایی ایشان شود و در نتیجه منجر به تصادف و زمین خوردن وي گردد که قطعا بر سلامتی آنها تأثیر زیادي می گذارد.

صرف اینکه سالمند بطور خاص به نقص جسمی اشاره نکرده است ، به این معنی نیست که او به مراقبت احتیاج ندارد. به همین دلیل ، معاینه روتین کامل بدنی (از جمله بینایی و شنوایی) بخش مهمی از یک برنامه کلی سلامت است.

مشکلات عاطفی - بسیاري از سالمندان وجود یا شدت مشکلات عاطفی را انکار می کنند ، به همین دلیل مشاهدات و بررسیهاي دقیق پزشکان و اعضاي خانواده اهمیت بیشتري خواهد داشت.

چه موقع باید مراقبت از سالمندان را آغاز کنیم؟

مراقبت از سالمندان باید به محض مشاهده اولین تغییرات به بحث تبدیل شود ، زیرا به تعویق انداختن یا تأخیر کمک می تواند سلامتی و امنیت سالمند را به خطر بیندازد.

اعضاي خانواده به همراه سالمند باید براي شروع سوالات زیر را بررسی نمایند:

 • چه نوع مراقبتی براي ایشان لازم است؟
 • چه نوع مراقبتی در دسترس است؟
 • از چه نوع خدماتی می توان براي مراقبت استفاده کرد؟
 • آیا می توان براي اصلاح اوضاع، تغییراتی در خانه یا کارهاي روزمره اعمال کرد ، یا اینکه به کمک فردي با تجربه و حرفه اي نیاز است؟
 • آیا می توان در خانه مراقبت ارائه داد یا اینکه انتقال به یک مرکز ارائه خدمات به سالمندان گزینه بهتري است؟
 • آیا محدودیت هاي مالی براي دریافت خدمات مراقبت از ایشان وجود دارد؟